قصص الانبیاء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقصص الانبیاء ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

قصص الانبیاء (ثعلبی)، کتابی در باره داستان‌های پیامبران با نام عرائس المجالس فی قصص‌الانبیاء، مشهور با عنوان قصص‌الانبیاء
قصص الانبیاء (جزایری)، نوشته سید نعمت الله جزائری متوفای ۱۱۱۲ هجری، از شاگردان مبرز علامه مجلسی
قصص الانبیاء (جویری)، اثر محمد جویری از متون قدیمی و از ذخایر گرانبهای زبان فارسی
قصص الانبیاء (قطب راوندی)، نوشته قطب الدین سعید بن هبة الله راوندی متوفای ۵۷۳ هجری
قصص الانبیاء (نیشابوری‌)، اثر ابو اسحاق ابراهیم بن منصور بن خلف النیشابوری در قرن ۵ ق به تصحیح حبیب یغمایی به زبان فارسی
قصص الانبیاء (بیرجندی)، اثر شیخ عبداللطیف (زنده در ۹۱۷ ق) فرزند شیخ شمس‌الدین علی واعظ بیرجندی، از متکلمین و مفسرین شیعه در قرن دهم هجری
قصص الانبیاء (شبر)، اثر سید عبداللّه شبر (۱۱۸۸ - ۱۲۴۲ ق) فرزند سیدمحمدرضا حسینی کاظمی معروف به شبر، از اعاظم علمای امامیه و مشاهیر مفسران شیعه
تفسیر قصص الانبیاء (فضل‌الله راوندی)، اثر سید فضل الله راوندی از علمای نام آور و از مشایخ بزرگ شیعه در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار