قصه حضرت خضر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقصه حضرت خضر علیه السلام درباره شخصیت حضرت خضر علیه‌السّلام و ارتباط او با حضرت الیاس می‌باشد.


پیشنه

[ویرایش]

در قرآن کریم به نام حضرت خضر علیه‌السّلام ) تصریح نشده است. عده‌ای از مفسران مانند ابن عباس خضر را همان الیاس می‌دانند که قرآن از او تجلیل کرده است. بعضی دیگر نیز الیاس علیه‌السّلام را غیر از خضر علیه‌السّلام دانسته‌اند.

دیدگاه متصوفه

[ویرایش]

متصوفه با استفاده از کنایات قرآنی، خضر علیه‌السّلام را همراه و همنشین حضرت موسی علیه‌السّلام شناخته، برای او شخصیتی قرآنی قائلند و او را غیر الیاس پنداشته‌اند. تنها تفاوت این دو پیامبر این است که خضر علیه‌السّلام نجات آسیب دیدگان خشکی را به عهده دارد و الیاس علیه‌السّلام نجات مردم را در دریا . به تدریج خضر علیه‌السّلام در نتیجه توجه صوفیان اهمیت بیشتری یافته و الیاس را تحت الشعاع قرار داده است؛ تا جایی که بیشتر مردم به کلی الیاس علیه‌السّلام را فراموش کرده، نجات خود را چه در دریا و چه در خشکی از خضر می‌خواهند.
[۱] خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص۲۱۰.
[۲] رسولی، هاشم، ۱۳۱۱ -، قصص قرآن، ج۲، ص۱۹۰.
[۳] خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۱، ص۹۹۰.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

قصه حضرت آدمقصه حضرت ابراهیمقصه حضرت ادریسقصه حضرت اسحاققصه حضرت اسماعیلقصه حضرت اشموئیلقصه حضرت الیاسقصه حضرت ایوبقصه حضرت حزقیلقصه حضرت داوودقصه حضرت ذوالکفلقصه حضرت زکریاقصه حضرت سلیمانقصه حضرت شعیبقصه حضرت شیثقصه حضرت صالحقصه حضرت عیسیقصه حضرت لوطقصه حضرت موسیقصه حضرت نوحقصه حضرت هارونقصه حضرت هودقصه حضرت یحییقصه حضرت یسع
پانویس

[ویرایش]
 
۱. خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص۲۱۰.
۲. رسولی، هاشم، ۱۳۱۱ -، قصص قرآن، ج۲، ص۱۹۰.
۳. خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۱، ص۹۹۰.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«قصه حضرت خضر».    جعبه ابزار