قصه حضرت شعیب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقصه قوم شعیب علیه السلام، سرگذشت قرآنی قوم شعیب پیامبر علیه‌السّلام و عاقبت شوم آن‌ها را می‌گویند.


معرفی

[ویرایش]

قصه قوم شعیب علیه‌السّلام و شهر مدین (محل اقامت شعیب ) در قرآن کریم جمعا در هفت سوره ذکر شده است: از مجموع آیات و دیدگاه‌های مفسران و گفتار اهل تاریخ بر می‌آید لفظ «مدین» هم بر شهر «شعیب» علیه‌السّلام و هم بر قبیله وی اطلاق می‌شده است.

در قرآن

[ویرایش]

قرآن کریم در سوره‌های حجر ، شعراء ، ص و ق از مردمی به نام « اصحاب ایکه » نام برده است که شعیب بر آن‌ها مبعوث شد. « ایکه » در لغت به معنای بیشه ، جنگل و درخت‌های انبوه و به هم پیچیده است. بسیاری از اهل تاریخ و مفسران گفته‌اند اصحاب ایکه همان مردم مدین بوده‌اند که نزدیک شهرشان بیشه‌ای بود و از درختان آن استفاده می‌کردند. برخی گفته‌اند شعیب علیه‌السّلام یک بار به سوی مردم مدین و بار دوم به سوی اصحاب ایکه مبعوث شد.
حضرت شعیب علیه‌السّلام قوم خود را از کم فروشی نهی می‌کرد و به درستی در پیمانه و وزن کردن با ترازو دستور می‌داد؛ ولی آن‌ها به جای شکر نعمت‌های بی شمار الهی و پذیرش دعوت خیرخواهانه شعیب علیه‌السّلام و دست برداشتن از کفر ، ناسپاسی ، کم فروشی، تباهی و افساد در زمین ، آن بزرگوار را انکار و تکذیب و تبعید از شهر و فراتر از آن به سنگسار تهدید کردند. برخی نیز آن حضرت را استهزا و به جادوزدگی و نسبت‌های ناروای دیگری متهم کردند. خداوند نیز آنان را به عذاب زلزله و ابر آتشبار و صیحه آسمانی هلاک کرد.
[۸] رسولی، هاشم، ۱۳۱۱ -، قصص قرآن، ج۲، ص۲۴.
[۹] خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص۴۰۹.
[۱۰] هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، ص۹۴۴.
[۱۱] خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص۱۳۲۲.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

قصه حضرت آدمقصه حضرت ابراهیمقصه حضرت ادریسقصه حضرت اسحاققصه حضرت اسماعیلقصه حضرت اشموئیلقصه حضرت الیاسقصه حضرت ایوبقصه حضرت حزقیلقصه حضرت خضرقصه حضرت داوودقصه حضرت ذوالکفلقصه حضرت زکریاقصه حضرت سلیمانقصه حضرت شیثقصه حضرت صالحقصه حضرت عیسیقصه حضرت لوطقصه حضرت موسیقصه حضرت نوحقصه حضرت هارونقصه حضرت هودقصه حضرت یحییقصه حضرت یسع


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۸۵.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۷۰.    
۳. هود/سوره۱۱، آیه۸۴، ۹۵.    
۴. طه/سوره۲۰، آیه۴۰.    
۵. حج/سوره۲۲، آیه۴۴.    
۶. قصص/سوره۲۸، آیه۲۲، ۳۲ و ۴۵.    
۷. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۶..    
۸. رسولی، هاشم، ۱۳۱۱ -، قصص قرآن، ج۲، ص۲۴.
۹. خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص۴۰۹.
۱۰. هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، ص۹۴۴.
۱۱. خرمشاهی، بهاء الدین، ۱۳۲۴ -، دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، ج۲، ص۱۳۲۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «قصه قوم شعیب علیه السلام».    جعبه ابزار