قصه حضرت لوط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقصه قوم لوط علیه السلام، سرگذشت قرآنی قوم لوط صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و عاقبت شوم آن‌ها را می‌گویند.


معرفی

[ویرایش]

قوم لوط علیه‌السّلام که در قرآن کریم « اخوان لوط » نیز نامیده شده‌اند، در شهری به نام « سدوم » در سرزمین فلسطین و میان مدینه و شام می‌زیستند ولی در روایات و کلمات مورخان، از شهرهای دیگری نیز نام برده شده که متعلق به این قوم بوده است.

در قرآن

[ویرایش]

این قوم از بدترین و منفورترین اقوامی است که خداوند در قرآن از آن نام برده است. این قوم علاوه بر آن که به پیامبرشان ایمان نیاوردند، اعمال پلید و زشت بسیاری مانند عمل لواط نیز مرتکب شدند که بنا بر روایات، پیش از آن چنین عملی در دنیا سابقه نداشت و نخستین کسی که این عمل را به آن‌ها یاد داد، شیطان بود. راهزنی و غارت مسافران و روا داشتن انواع آزارها در حق آن‌ها، از کارهای خلاف قوم لوط علیه‌السّلام بود.
سرانجام فرشتگان الهی از طرف خداوند مامور شدند بر آن قوم شکنجه و عذاب وارد آورند. این فرشتگان نخست به حضور حضرت ابراهیم علیه‌السّلام آمده و او را به تولد اسحاق علیه‌السّلام بشارت داده، و به وی اطلاع دادند که خاندان لوط علیه‌السّلام جز همسرش نجات خواهند یافت و مابقی نابود خواهند شد. فرشتگان از آن جا به شهر لوط علیه‌السّلام رفتند و به رسم میهمانی به خانه حضرت لوط علیه‌السّلام وارد شدند و خود را به او معرفی کردند و گفتند شبانه خود با خاندانت باید از این شهر بیرون شوید و به پشت سر ننگرید. تبهکاران شبانه دور خانه حضرت لوط علیه‌السّلام را گرفتند و از او خواستند جوانان تازه وارد را تسلیم آن‌ها کند.
سرانجام حضرت لوط علیه‌السّلام و خاندانش شهر را ترک کردند. پس از آن بود که شهر به امر حق واژگون شد و سنگ‌های سجیل نشانه دار از آسمان فروریخت و آن قوم ستمکار را از بین برد.
[۲] خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص۵۴۲.
[۳] هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، ص۷۷۱.
[۴] رسولی، هاشم، ۱۳۱۱ -، قصص قرآن، ج۱، ص۲۰۱.
[۵] قرشی بنابی، علی اکبر، ۱۳۰۷ -، قاموس قرآن، ج۶، ص۲۱۶.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

قصه حضرت آدمقصه حضرت ابراهیمقصه حضرت ادریسقصه حضرت اسحاققصه حضرت اسماعیلقصه حضرت اشموئیلقصه حضرت الیاسقصه حضرت ایوبقصه حضرت حزقیلقصه حضرت خضرقصه حضرت داوودقصه حضرت ذوالکفلقصه حضرت زکریاقصه حضرت سلیمانقصه حضرت شعیبقصه حضرت شیثقصه حضرت عیسیقصه حضرت موسیقصه حضرت نوحقصه حضرت هارونقصه حضرت هودقصه حضرت یحییقصه حضرت یسع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ق/سوره۵۰، آیه۱۳.    
۲. خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص۵۴۲.
۳. هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، ص۷۷۱.
۴. رسولی، هاشم، ۱۳۱۱ -، قصص قرآن، ج۱، ص۲۰۱.
۵. قرشی بنابی، علی اکبر، ۱۳۰۷ -، قاموس قرآن، ج۶، ص۲۱۶.
۶. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -، تفسیر نمونه، ج۹، ص۱۹۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «قصه قوم لوط علیه السلام».    جعبه ابزار