قصه حضرت یسع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقصه حضرت یسع علیه السلام، سرگذشت یکی از پیامبران مذکور در قرآن را می‌گویند.


در قرآن

[ویرایش]

یسع نام یکی از پیامبران بزرگ خداوند است که نامش دو بار در قرآن ذکر شده است: (واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین) ؛(واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار) ؛ اما از سرگذشت وی چیزی در قرآن نقل نشده است.

در روایات

[ویرایش]

در کتاب توحید شیخ صدوق (باب ۶۵) می‌خوانیم: حضرت رضا علیه‌السّلام به جاثلیق نصرانی فرمود: یسع مانند عیسی علیه‌السّلام معجزه داشت که روی آب راه می‌رفت؛ مرده‌ها را زنده می‌کرد و کور و پیس را شفا می‌بخشید؛ اما با وجود این، امتش او را خدا ندانست و کسی او را به جای خدا نپرستید.

در تورات

[ویرایش]

در تورات (کتاب پادشاهان)، نام وی یشع پسر شافات ضبط شده و معنای یشع در زبان عبری «ناجی» است.

دیدگاه‌های دیگر

[ویرایش]

برخی گفته‌اند یسع شاگرد الیاس بود. بعضی نیز او را با خضر که به حضرت موسی علیه‌السّلام تعلیم می‌داد، یکی دانسته‌اند.
[۳] خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص۲۲۵.
[۴] قرشی بنابی، علی اکبر، ۱۳۰۷ -، قاموس قرآن، ج۷، ص۲۶۴.
[۵] رسولی، هاشم، ۱۳۱۱ -، قصص قرآن، ج۲، ص۱۹۲.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

قصه حضرت آدمقصه حضرت ابراهیمقصه حضرت ادریسقصه حضرت اسحاققصه حضرت اسماعیلقصه حضرت اشموئیلقصه حضرت الیاسقصه حضرت ایوبقصه حضرت حزقیلقصه حضرت خضرقصه حضرت داوودقصه حضرت ذوالکفلقصه حضرت زکریاقصه حضرت سلیمانقصه حضرت شعیبقصه حضرت شیثقصه حضرت عیسیقصه حضرت موسیقصه حضرت نوحقصه حضرت هارونقصه حضرت هودقصه حضرت یحیی


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۸۶.    
۲. ص/سوره۳۸، آیه۴۸.    
۳. خزائلی، محمد، ۱۲۹۲-۱۳۵۳، اعلام القرآن، ص۲۲۵.
۴. قرشی بنابی، علی اکبر، ۱۳۰۷ -، قاموس قرآن، ج۷، ص۲۶۴.
۵. رسولی، هاشم، ۱۳۱۱ -، قصص قرآن، ج۲، ص۱۹۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «قصه حضرت یسع علیه السلام».    جعبه ابزار