قضیه حملیه منحرفه کلیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقضیه حملیه منحرفه کلیه، به‌معنای قضیه حملیه منحرفه با موضوعِ دارای سور کلّی است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

موضوع قضیه حملیه منحرفه اگر مفهوم جزئی (غیر قابل صدق بر افراد کثیر) باشد آن را "قضیه حملیه منحرفه شخصیه" گویند مثل: "زیدٌ انسانٌ". و اگر موضوع آن، مفهوم کلیّ (قابل صدق بر افراد کثیر) باشد و افراد طبیعت مورد نظر باشد، اما به کمیت افراد تصریح نشود؛ که آیا بر تمام افراد حکم شده یا بر برخی از آنها، آن را "قضیه حملیه منحرفه مهمله" گویند مثل: "الانسان هو کل واحد من الناطق". اما اگر به کمّیّت افراد تصریح شود دو صورت دارد: یا حکم، شامل همه افراد موضوع است، که آن را "قضیه حملیه منحرفه کلیه" گویند مثل: "کلّ انسان هو بعض ما هو حیوانٌ" و اگر شامل بعضی افراد موضوع شود آن را "قضیه حملیه منحرفه جزئیه" می‌گویند مثل: "بعض ما هو انسانٌ هو کلّ واحدٍ من الناطق".
[۳] تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۲۷۴.
[۴] ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۱، ص۵۳-۵۴.
[۶] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۶۰.
[۷] مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۱۶۰.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق).
• مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.
• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق).
مظفر، محمدرضا، المنطق.    
• تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق.
علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.    
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۱۲۶.    
۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید، ص۵۸-۵۹.    
۳. تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۲۷۴.
۴. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (منطق)، ج۱، ص۵۳-۵۴.
۵. مظفر، محمدرضا، المنطق، ص۱۸۹.    
۶. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۶۰.
۷. مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد، ص۱۶۰.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضیه حملیه منحرفه کلیه»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۱۶.    جعبه ابزار