قضیه موجهه صادقه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقضیه موجهه صادقه، به‌معنای مطابقت جهت قضیه با نفس الامر و ماده قضیه است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

هرگاه در قضیه موجهه، جهت مصرَّح که دلالت بر کیفیت آن می‌کند مطابق با نفس الامر و ماده قضیه باشد آن را قضیه موجهه صادق می‌گویند مثل: "الانسان حیوان بالضرورة". و اگر جهت مصرَّح در قضیه موجهه مطابق با ماده قضیه نباشد آن را قضیه موجهه کاذبه می‌نامند مثل: "کل انسان حجر بالضرورة".
[۱] تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۲۸۴.
[۲] گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۱۱۵.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• گرامی، محمدعلی، منطق مقارن.
• تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق.
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تفتازانی، عبدالله بن شهاب‌الدين، الحاشیة علی تهذیب المنطق، ص۲۸۴.
۲. گرامی، محمدعلی، منطق مقارن، ص۱۱۵.
۳. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۳۰۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «قضیه موجهه صادقه»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۳/۲۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | قضایای موجهه
جعبه ابزار