قطّاع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشخص زودباور، به خاطر خلل در عقل را قَطّاع گویند.


تعریف

[ویرایش]

قطّاع، به کسی می‌گویند که از اسبابی که معمولا برای انسان‌های متعارف، قطع نمی‌آورد، به قطع می‌رسد و سریع القطع و زودباور است و این حالت، ناشی از خللی است که در عقل به وجود می‌آید و سبب بیماری زودباوری می‌گردد.
بنابراین، مواردی که سریع القطع بودن، به جهت ذکاوت و تیزهوشی باشد، از محل بحث خارج است.
[۴] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۵۳۷.
[۷] شرح رسائل، محمدی، علی، ج۱، ص (۹۰-۸۳).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۴۳.    
۲. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۸۰.    
۳. فرائد الاصول، انصاری، مرتضی بن محمد امین، ج۱، ص۶۷.    
۴. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۳، ص۵۳۷.
۵. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۲۳.    
۶. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۲۳.    
۷. شرح رسائل، محمدی، علی، ج۱، ص (۹۰-۸۳).
۸. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص۵۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۳۹، برگرفته از «قَطّاع».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | مباحث قطع
جعبه ابزار