قیامت (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقیامت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره قیامت، هفتاد و پنجمین سوره قرآن کریم
قیامت، به معنای روز برانگیخته شدن‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار