قید توضیحی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقید توضیحی به قید تبیین کننده مفهوم کلام اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

قید توضیحی، از اقسام قید غیر احترازی و مقابل قید غالبی بوده و عبارت است از قیدی که در کلام آورده می‌شود ولی مفهوم آن را محدود نمی‌سازد، بلکه معنای آن را تبیین می‌کند، مانند: «لا تشرب خمرا مسکرا»، که در آن، «اسکار» قیدی است که دایره مفهومی خمر را محدود نمی‌سازد، بلکه یکی از ویژگی‌های ذاتی آن را بیان می‌کند.
[۲] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۱، ص۴۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۲، ص۲۲۰.    
۲. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۱، ص۴۹۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۶۱، برگرفته از مقاله «قید توضیحی».    

رده‌های این صفحه : قید غیر احترازی‌
جعبه ابزار