لشکریان شیطان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم با صراحت بیان کرده است که شیطان ، لشکریانی دارد و او را در گمراه ساختن انسان یاری می‌دهند و همنشین کسانی‌اند که فریبشان را می‌خورند.


مأموریت لشکریان شیطان

[ویرایش]

لشکریان شیطان پیوسته فریب خوردگان را از راه خدا باز می‌دارند و این فریب خوردگان درک نمی‌کنند. همنشینی لشکریان شیطان با این کسان در قیامت نیز پابرجا است و یکی از کیفرهای گناهکاران در قیامت، همین همنشینی است. قرآن بیان می‌فرماید که گناهکاران در قیامت آرزو می‌کنند‌ ای کاش میان آنها و همنشینانشان فاصله‌ای فراوان بود. لشکریان شیطان بنابر تعابیر قرآنی و روایی برخی سواره‌اند و برخی پیاده.

مراد از لشکریان سواره شیطان

[ویرایش]

مراد از لشکریان سواره این است که در کار خویش- یعنی فریب انسان‌ها- توانایی و شتاب بیش‌تری دارند و لشکریان پیاده آنان‌اند که نیروی فریبکاری آنها کم‌تر است. منابع دینی، برای لشکریان شیطان تعابیر و نام‌های متعددی دارند؛ همانند جنود، قرین، قبیله شیطان، ذریه شیطان، خیل و رجل.

اشاراتی درباره لشکریان شیطان

[ویرایش]

در متون اسلامی در این باره که لشکریان شیطان از چه نوع موجوداتی هستند، اشاراتی آمده است. از جمله آمده است که برخی از ذریه و فرزندان شیطان‌اند
[۱۵] تفسیر برهان، ج۳، ص۱۸۵.
و گروهی از نسل انسان‌اند،
[۱۶] جامع البیان، ج۱۱، ص۸۸.
[۱۷] طوسی، التبیان، ج۸، ص۳۳.
و گروهی دیگر از جنیان‌اند که معصیت خدا را در پیش گرفته‌اند.
[۱۹] طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج۵- ۶، ص۶۵۸.
در برخی روایات نیز صفات ناپسند انسان، مانند خشم ، از لشکریان شیطان شمرده شده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۹۵.    
۲. زخرف/سوره۴۳، آیه۳۶.    
۳. علامه طباطبایی، المیزان، ج۱۵، ص۲۹۰.    
۴. زخرف/سوره۴۳، آیه۳۷.    
۵. علامه طباطبایی، المیزان، ج۱۸، ص۱۰۳- ۱۰۱.    
۶. اسراء/سوره۱۷، آیه۶۴.    
۷. نهج البلاغه، خ ۱۹۲.    
۸. علامه طباطبایی، المیزان، ج۱۳، ص۱۴۶.    
۹. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۱۸۵- ۱۸۳.    
۱۰. شعراء/سوره۲۶، آیه۹۵.    
۱۱. زخرف/سوره۴۳، آیه۳۶.    
۱۲. اعراف/سوره۷، آیه۲۷.    
۱۳. کهف/سوره۱۸، آیه۵۰.    
۱۴. نهج البلاغه، خ ۱۹۲.    
۱۵. تفسیر برهان، ج۳، ص۱۸۵.
۱۶. جامع البیان، ج۱۱، ص۸۸.
۱۷. طوسی، التبیان، ج۸، ص۳۳.
۱۸. انعام/سوره۶، آیه۱۱۲.    
۱۹. طبرسی، تفسیر مجمع البیان، ج۵- ۶، ص۶۵۸.
۲۰. تفسیر فخر رازی، ج۲۴، ص۱۵۲.    
۲۱. نهج البلاغه، نامه ۶۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ شیعه، ج۱، ص۳۹۲، برگرفته از مقاله«لشکریان شیطان».    جعبه ابزار