عنوانی با این نام ایجاد نشده است : مباشر

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • آیه مباشرت
  • واجب عینی مباشری
  • وجوب عینی مباشری
  • وحی مباشری
  • وحی غیرمباشری
  • اجتماع مباشر و مسبب
  • استدلال مباشری
  • استدلال مباشر بدیهی
جعبه ابزار