مترجمان اهل سنت قرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمترجمان اهل سنت قرآن این واژه بر آن دسته از مترجمان اطلاق می‌شود که بر مذهب اهل سنت بوده و در ترجمه قرآن ، این گرایش مذهبی خود را به نوعی اعمال کرده‌اند.


اختلاف رای شیعه و اهل سنت

[ویرایش]

برخی از قرآن پژوهان گفته‌اند تعدادی از فرازها و آیات قرآن هست که رای شیعه و اهل سنت درباره آن‌ها متفاوت بوده است و در نتیجه، ترجمه مترجم شیعی نیز با ترجمه مترجم اهل سنت متفاوت خواهد بود. برخی از این موارد عبارتند از:
۱. آیه هفتم سوره آل عمران (درباره راسخان در علم)؛
۲. آیه ششم سوره مائده (آیه وضو)؛
۳. آیه ۳۳ سوره احزاب (آیه تطهیر)؛
۴. آیه ۲۴ سوره نساء (نکاح منقطع و متعه)؛
۵. آیات رؤیت یا عدم رؤیت الهی و لقاءالله؛
۶. آیه ۴۱ سوره انفال (آیه خمس)؛
۷. آیات مربوط به ترک اولاهای منسوب به انبیای عظام الهی.
[۱] جمعی از محققان، مجله بینات، ج۲، ص (۱۱۰-۱۱۱).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جمعی از محققان، مجله بینات، ج۲، ص (۱۱۰-۱۱۱).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآن، برگرفته از مقاله«مترجمان اهل سنت قرآن».    جعبه ابزار