متن قطر الندی و بل الصدی (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«متن قطر الندی و بل الصدی»، اثر جمال‌الدین عبدالله بن یوسف بن هاشم نحوی است.


معرفی اجمالی‌

[ویرایش]

«متن قطر الندی و بل الصدی»، اثر جمال‌الدین عبدالله بن یوسف بن هاشم نحوی (متوفی ۷۶۱ ق)، مجموعه‌ای است به زبان عربی که یک دوره از نحو و صرف عربی را شامل می‌شود.
[۱] «کتاب ماه زبان: فهرست کتاب‌های منتشرشده در مهرماه ۱۳۸۱»، پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه: اطلاع‌رسانی و کتاب‌داری، «کتاب ماه ادبیات و فلسفه»، آذر ۱۳۸۱، شماره ۶۲، ص۱۷۸.


ساختار

[ویرایش]

کتاب، فاقد مقدمه بوده و مطالب بسیار مختصر بوده و در ضمن حدود ۲۶ صفحه گنجانده شده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

نویسنده، به شیوه استدلالی و با استشهاد به آیات قرآن، احادیث نبوی و اشعار عربی، به بررسی دستور زبان عربی (صرف و نحو) پرداخته است.
[۲] «ادبیات»، پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه: اطلاع‌رسانی و کتاب‌داری، «کتاب‌های اسلامی»، زمستان ۱۳۷۹، شماره ۳، ص۱۰۸.


کتاب از منابع معتبر در موضوع خود بشمار می‌رود و جزو متون آموزشی دانشگاه الأزهر مصر است.
[۳] «ادبیات»، پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه: اطلاع‌رسانی و کتاب‌داری، «کتاب‌های اسلامی»، زمستان ۱۳۷۹، شماره ۳، ص۱۰۸.


از جمله مباحثی که در این کتاب، مطرح گردیده، عبارت است از: کلمه و اقسام آن؛ فاعل؛ نائب فاعل؛ باب اشتغال؛ مبتدا و خبر؛ تنازع؛ مفاعیل خمسه؛ حال؛ تمیز؛ مستثنی؛ توابع؛ تعجب و...

وضعیت کتاب‌

[ویرایش]

ابن هشام خود کتابش را شرح نموده و مصحح نیز به شرح و تجزیه و ترکیب اشعار و آیات کتاب پرداخته است. وی در این شرح، به تسهیل فهم متن و تکمیل مطالب پرداخته است.
[۴] «ادبیات»، پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه: اطلاع‌رسانی و کتاب‌داری، «کتاب‌های اسلامی»، زمستان ۱۳۷۹، شماره ۳، ص۱۰۸.

کتاب، فاقد هرگونه فهرست و پاورقی می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. «کتاب ماه زبان: فهرست کتاب‌های منتشرشده در مهرماه ۱۳۸۱»، پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه: اطلاع‌رسانی و کتاب‌داری، «کتاب ماه ادبیات و فلسفه»، آذر ۱۳۸۱، شماره ۶۲، ص۱۷۸.
۲. «ادبیات»، پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه: اطلاع‌رسانی و کتاب‌داری، «کتاب‌های اسلامی»، زمستان ۱۳۷۹، شماره ۳، ص۱۰۸.
۳. «ادبیات»، پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه: اطلاع‌رسانی و کتاب‌داری، «کتاب‌های اسلامی»، زمستان ۱۳۷۹، شماره ۳، ص۱۰۸.
۴. «ادبیات»، پایگاه مجلات تخصصی نور، نشریه: اطلاع‌رسانی و کتاب‌داری، «کتاب‌های اسلامی»، زمستان ۱۳۷۹، شماره ۳، ص۱۰۸.


منبع

[ویرایش]

نرم‌افزار ادبيات عرب، مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار