محمدابراهیم زفره‌ای کوهپایه‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدابراهیم زفره‌ای کوهپایه‌ای اصفهانی، عالم فاضل و خوشنویس قرن سیزده هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملاّمحمّدابراهیم بن علی بهلول زفره‌ای کوهپایه‌ای اصفهانی
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۰۹.
عالم فاضل خوشنویس، و مرجع امور شرعی در قریه زفره بود، و خطّ نسخ را خوش می‌نوشت. از آثار او کتابت قرآن مجید و زاد المعاد به خطّ نسخ زیبا است،
[۲] مجلّه کتابداری، دفتر ۳۲ و ۳۳، ص۷.
وی در سال ۱۲۵۷ق وفات یافته است.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۴۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۰۹.
۲. مجلّه کتابداری، دفتر ۳۲ و ۳۳، ص۷.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۴۲۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۱۹.    


جعبه ابزار