محمدامین طائر صفوی خلیفه‌سلطانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدامین طائر صفوی خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از ادبا و شعرای اصفهان در اواخر قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حاج میرزا محمّدامین صفوی خلیفه سلطانی متخلّص به «طائر» شاعر ادیب و فاضل. در اواخر قرن سیزدهم هجری در روستای محمّدآباد جرقویه متولّد شد، و در اصفهان، فقه و اصول، صرف و نحو و علوم غریبه را آموخت. در نوشتن خطّ نسخ نیز مهارت داشت. از سال وفات او اطّلاعی در دست نیست. ابیات زیر از او است:

"به جان خود چه بلایی که دیدم و نخریدم ••• کدام بار جفا از تو آمد و نکشیدم"
"به یاد عارض گلگون و یاد آن قد موزون ••• به بوستان نرسیدم که پیرهن ندریدم".
[۱] شفیعی نیک آبادی، علی، گرکویه، صص۳۷۶ ۳۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شفیعی نیک آبادی، علی، گرکویه، صص۳۷۶ ۳۷۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۶۱۹.    جعبه ابزار