محمدباقر بن عبدالله مجلسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا محمدباقر مجلسی معروف به «مجلسی ثالث» فرزند میرزاعبداللَّه بن آخوند ملّامحمّدباقر مجلسی، از علماء و فضلای اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا محمدباقر مجلسی معروف به «مجلسی ثالث» فرزند میرزا عبداللَّه بن آخوند ملّا محمّدباقر مجلسی، عالم فاضل، از پدر خود روایت می‌کند. پس از فوت در بقعه علّامه مجلسی جنب مسجد جامع اصفهان مدفون شد. در تذکرة الانساب از او ذکری نشده است و ظاهراً وی بدون اولاد بوده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۲۸.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۵۳.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۳۲۰-۳۲۱.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۲۸.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۵۳.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۲، ص۳۲۰-۳۲۱.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۱۰-۱۱۱.    


جعبه ابزار