محمدباقر بن علی‌نقی موسوی زنجانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا محمّدباقر بن میرزا علی‌نقی بن میرزا محمّدعلی بن امیرمحسن موسوی زنجانی اصفهانی، عالم فقیه جامع قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا محمّدباقر بن میرزا علی‌نقی بن میرزا محمّدعلی بن امیرمحسن موسوی زنجانی اصفهانی، عالم فقیه جامع. در سال ۱۲۳۵ه. ق متولّد شده و نزد حاج سیّداسداللّه بیدآبادی و حاج محمّدجعفر آباده‌ای تحصیل نموده و از آنها اجازه روایت گرفت. سپس در اعتاب مقدسه به درس شیخ مرتضی انصاری و صاحب جواهر و شیخ مهدی نجفی حاضر شده و از آنان نیز مفتخر به دریافت اجازه شد.
پس از مراجعت به اصفهان سال‌ها در مسجد خیاط‌ها تدریس و اقامه جماعت فرموده و بالاخره در ربیع الاوّل ۱۳۰۳ه. ق وفات یافته و در وادی السلام نجف مدفون شد.
کتب و رسائلی تالیف نموده که از آن جمله است: رساله‌ای در مصرف سهم امام (علیه‌السلام).
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۵۸.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص۹۴-۹۵.
[۳] جابری انصاری، حسن خان، تاریخ اصفهان، ص۳۱۵.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۱، ص۲۱۷-۲۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۵۸.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص۹۴-۹۵.
۳. جابری انصاری، حسن خان، تاریخ اصفهان، ص۳۱۵.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباء البشر، ج۱، ص۲۱۷-۲۱۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۱۸.    


جعبه ابزار