محمدباقر بن محمدهادی خوراسکانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدباقر بن محمد‌هادی خوراسکانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمدباقر بن محمد‌هادی خوراسکانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری و از اهالی «خوراسکان» جِی اصفهان است. وی مالک نسخه‌ای از «حاشیه شرایع الاسلام» محقّق کرکی بوده و در رمضان ۱۱۶۴ق بر یکی از برگ‌های این کتاب یادداشت تملک نوشته است سجع مُهر او «غلام محمّدباقر» بوده است. این نسخه به شماره ۶۵۸۴ در کتابخانه آیت اللّه العظمی مرعشی نجفی موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۱۷، ص۱۶۰.
[۲] بالارد، جی. جی، خورشید جی، ص۳۰۶


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست مرعشی، ج۱۷، ص۱۶۰.
۲. بالارد، جی. جی، خورشید جی، ص۳۰۶


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۱۴۴.    


جعبه ابزار