محمدباقر مبارکه‌ای لنجانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



محمدباقر مبارکه‌ای، از نویسندگان کتب در سده سیزدهم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمدباقر بن محمدحسن مبارکه‌ای لنجانی اصفهانی، از نویسندگان کتب در سده سیزدهم هجری بوده و نسخه‌ای از «مفاتیح الشرایع» فیض کاشانی را به خط نسخ در سال‌های ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ق کتابت نموده که به شماره ۹۴۱ در کتابخانه مدرسه صدر بازار اصفهان موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، جعفر، فهرست کتابخانه صدربازار، ج۳، ص۶۹۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، جعفر، فهرست کتابخانه صدربازار، ج۳، ص۶۹۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۱.    






جعبه ابزار