محمدتقی بن رضا جعفرزاده سامانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدتقی جعفرزاده متخلّص به «کیهان» فرزند شیخ رضا، شاعر ادیب می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدتقی جعفرزاده متخلّص به «کیهان» فرزند شیخ رضا، شاعر ادیب در سال ۱۳۳۹ق در قریه سامان از توابع چهارمحال متولّد شده و نزد پدر که از شاگردان دهقان سامانی بود و دیگران تحصیل کرده و پس از چندی در اصفهان ساکن شد و به استخدام اداره فرهنگ درآمد. او روزنامه تگرگ را در اصفهان منتشر می‌نمود.
این بیت از اوست:
ربوده خاطرم یاری نگاری ماه رخساری ••••• که عاقل را به یک فیض نظر دیوانه می‌سازد
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۳۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۳۹۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۳۰.    


جعبه ابزار