محمدتقی بن محمدباقر اصفهانی (کاتب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدتقی بن محمّدباقر اصفهانی از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدتقی بن محمّدباقر اصفهانی از نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری. در ربیع الاوّل سال ۱۲۴۸ق از کتابت «احکام تحاویل سنی الموالید» تالیف: ابوسعید بن منصور بن بندار دامغانی، که در سال ۵۰۷ق تالیف شده، فراغت حاصل نموده و آن را به خط نسخ نوشته و به شماره ۳۶۳۰ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.
[۱] مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ص۱۲، ص۲۶۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرکز اسناد دانشگاه تهران، فهرست مرکزی دانشگاه تهران، ص۱۲، ص۲۶۳۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۱۲.    


جعبه ابزار