محمدجعفر بن حسین‌علی جاپلقی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملّامحمّدجعفر بن حسین‌علی جاپلقی اصفهانی، از فضلاء و دانشمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معفی اجمالی

[ویرایش]

ملّامحمّدجعفر بن حسین‌علی جاپلقی اصفهانی، از فضلاء و دانشمندان قرن سیزدهم هجری بوده و کتاب «تذکرة الاصول» را به عربی درباره علم اصول به رشته تحریر در آورده و در یازدهم جمادی الاولی سال ۱۲۲۶ق از تالیف آن فراغت یافته است.
نسخه به خط محمّدقاسم بن عبداللَّه دهقی در سلخ ماه صفر سال ۱۲۳۰ق کتابت شده و به شماره ۱۹۵۴ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی، ج۵، ص۳۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی، ج۵، ص۳۲۷.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۴، ص۲۳.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۹۹.    


جعبه ابزار