محمدجعفر بن محمدشفیع نائینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمّدجعفر بن محمّدشفیع نائینی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدجعفر بن محمّدشفیع نائینی، از فضلای قرن دوازدهم هجری است. وی ظاهراً از شاگردان ملّامحمّدجعفر سبزواری بوده است. وی کتاب‌های «الوتیره»، «رؤیةالهلال» و «التّکبیرات السّبع، تالیف ملّامحمّدجعفر بن ملّامحمّدباقر محقّق سبزواری را در رجب ۱۱۲۲ق کتابت نموده که به شماره ۴۷۸ در کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی، ج۲، ص۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، فهرست کتابخانه آیت‌اللّه مرعشی، ج۲، ص۸۴.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۰۳.    


جعبه ابزار