محمدجعفر بن محمد مبارکه‌ای لنجانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدجعفر بن محمد مبارکه‌ای لنجانی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر اصفهان در قرن سیزدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد جعفر بن میرزا محمّد مبارکه‌ای لنجانی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر، در قرن سیزدهم هجری می‌زیسته و در ادبیات فارسی و عرب زبردست بوده و شعر نیز می‌سروده است. این کتب از اوست:
۱. کتاب «مفتاح اللّغه» که در ۲۷ ربیع الثانی ۱۲۴۷ق از جلد اول و در ۱۹ شوال ۱۲۷۲ق از جلّد دوم آن فراغت یافته است.
۲. «فرهنگ فارسی به فارسی» ۳. «فرهنگ ترکی به فارسی».
[۲] فرهنگنامه‌های عربی به فارسی، ص۲۵۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۱، ص۳۴۷.    
۲. فرهنگنامه‌های عربی به فارسی، ص۲۵۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۳۱-۳۳۲.    جعبه ابزار