محمدجواد الماسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدجواد الماسی اصفهانی، از خوشنویسان اصفهان در قرن سیزدهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدجواد الماسی [از خوشنویسان اصفهان در قرن سیزدهم هجری است] در ماه رجب سال ۱۲۴۱ق نسخه‌ای از کتاب «مقدمه الواجب» را به خط شکسته نستعلیق کتابت نموده و در کتابخانه جامع گوهرشاد مشهد موجود است.
[۱] فاضل، محمود، فهرست گوهرشاد، ص۴۱۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۳۴۰-۳۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فاضل، محمود، فهرست گوهرشاد، ص۴۱۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، زندگینامه علّامه مجلسی، ج۱، ص۳۴۰-۳۴۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۷۹.    


جعبه ابزار