محمدحسن بن ابوتراب تفضلی بروجردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسن بن ابوتراب تفضلی بروجردی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا محمّدحسن [تفضّلی] ابن میرزا ابوتراب بروجردی، عالم فاضل. در اصفهان نزد میرزا ابوالحسن بروجردی و شیخ احمد مجتهد بیدآبادی تحصیل نموده است.
[۱] خلیلیان، حمید و اصغر منتظرالقائم، بوستان فضیلت، ص۲۱۰.
وی امام جماعت مسجد کوچه سرتیپ در اصفهان بوده و سرانجام در سال ۱۳۶۸ق وفات یافته و در بقعه تکیه میرزا ابوالحسن بروجردی در تخت فولاد مدفون گردید.
وی مؤلف رساله مختصری در اصول دین به فارسی است.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۶.
[۳] طبری، حسن بن علی، تخفة الابرار، ص۵۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خلیلیان، حمید و اصغر منتظرالقائم، بوستان فضیلت، ص۲۱۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۸۶.
۳. طبری، حسن بن علی، تخفة الابرار، ص۵۲۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۹.    


جعبه ابزار