محمدحسن بن کربلائی هاشم بروجنی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسن بن کربلائی هاشم بروجنی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّد حسن [بن کربلائی‌هاشم] بروجنی [از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری است. از آثار او:
۱. در سال ۱۲۵۵ق نسخه‌ای از «منهج الاصول» تالیف حاج محمّدابراهیم کلباسی، را به خط نسخ کتابت نموده است. این نسخه به شماره ۵۴۰ع در کتابخانه ملّی ایران موجود است.
[۱] فهرست کتابخانه ملّی، ج۸، ص۳۶.
]
۲. در سال ۱۲۵۷ق «اسانید مَن لا یحضره الفقیه» را نوشته و در حاشیه آن حالات رجال آن را مختصراً به خط شکسته نستعلیق نوشته است، [که] ضمن کتاب شماره ۴۱۸ «من لا یحضره» در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار در تهران موجود است.
[۲] دانش‌پژوه، محمدتقی و علینقی منزوی، فهرست سپهسالار، ج۱، ص۳۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فهرست کتابخانه ملّی، ج۸، ص۳۶.
۲. دانش‌پژوه، محمدتقی و علینقی منزوی، فهرست سپهسالار، ج۱، ص۳۳۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۵۶۵.    
جعبه ابزار