محمدحسین بن محمدعلی مذهب هلال اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمدحسین بن محمدعلی مذهب هلال اصفهانی، شاعر ادیب و هنرمند دوره قاجاریه اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمّدحسین مُذَهّب فرزند محمّدعلی بهار بن ابوطالب اصفهانی شاعر ادیب و هنرمند دوره قاجاریه. [در اصفهان متولّد شده و نزد پدر و آقامحمّدجواد مُذَهّب فن تذهیب و تشعیر و زرافشانی و نقاشی را آموخت و خط نسخ را نیز خوب می‌نوشت. بسیاری از قلم‌دان نگاران و نقاشان از هنر او در نگاره‌های خود استفاده کرده‌اند.
[۱] ادیب برومند، عبدالعلی، هنر قلمدان، ص۱۳۷.
] شعر نیز می‌سروده و «همت» و «هلال» تخلّص می‌کرده است. از اشعار او در ایوان جنوبی مسجد سیّد اصفهان بر روی کاشی نقش شده و به این ماده تاریخ ختم می‌شود:
چو شد معمور این معبد هلال از بهر تاریخش ••••• بگفتا «شد بنای کعبه ثانی با صفاهان»
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۰۵.


وفات

[ویرایش]

[هلال اصفهانی سرانجام در شب ۶ ذیحجه ۱۳۳۳ه. ق وفات یافته و در فضای بیرون تکیه مادر شاهزاده (ضلع شمالی تکیه) در تخت فولاد مدفون شد. نوه دختری او علی ابریشم‌کار عبارات سنگ قبر او را تحریر کرده است.
[۳] تخت فولاد یادگار تاریخ: خطی.
]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ادیب برومند، عبدالعلی، هنر قلمدان، ص۱۳۷.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، بیان المفاخر، ج۲، ص۱۰۵.
۳. تخت فولاد یادگار تاریخ: خطی.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۷۲۹.    جعبه ابزار