محمد بن اغلب بن ابراهیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن اغلب بن ابراهیم، از امرای اغلبیان افریقیه بود که پانزده سال و هشت ماه حکومت کرد، و سال ۲۴۲ ق در سن سی و شش سالگی از دنیا رفت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالعباس، محمد بن اغلب بن ابراهیم بن اغلب، از امرای افریقیه بود که امارت را پس از مرگ پدرش اغلب «ابی عقال»، در سال ۲۲۶ ق به‌دست گرفت. سال‌های نخستینِ روزهای حکومت او با آرامش توام بود؛ ولی در سال ۲۳۱ ق برادرش (احمد) علیه او شورید و پس از پیروزی بر او، حکومت را قبضه کرد. پس از آن محمد به کمک عموزادگان و غلامان خویش، توانست بر احمد پیروز شود و او را به مشرق زمین تبعید کند. احمد در عراق (و برخی نیز گفته‌اند در مصر)، درگذشت.
در سال ۲۳۳ ق سالم بن غلبون کارگزار او در «زاب» (که از منصب خود معزول شده بود) علیه وی شورید. محمد، لشکری انبوه به فرماندهی «خفاجة بن سفیان» به سوی او روانه کرد. او توانست بر سالم غلبه کند و او را به قتل برساند و بعد سرش را برای محمد بن اغلب بفرستد. در سال ۲۳۴ ق نیز عمرو بن سلیم تجیبی در تونس علیه او قیام کرد که این‌بار هم، محمد بن اغلب با اعزام لشکری به فرماندهی «خفاجة بن سفیان» به این شورش خاتمه داد و عمرو را دست‌گیر و به قتل رساند.
حکومت محمد بن اغلب پانزده سال و هشت ماه دوام یافت. وی در سال ۲۴۲ ق در حالی که تنها سی و شش سال از عمرش گذشته بود، از دنیا رفت. پس از او پسرش ابوابراهیم احمد بن محمد به جای پدر حکومت را به‌دست گرفت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عذاری مراکشی، احمد بن محمد، البیان المغرب فی اخبار الملوک الاندلس و المغرب، ج۱، ص۱۰۷-۱۱۰.    
۲. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۶، ص۵۱۹.    
۳. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۸۲.    
۴. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۴، ص۲۵۶.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۵۲۲-۵۲۳.


جعبه ابزار