محمد بن عبدالرحمان بلقینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن عبدالرحمان بن عمر بن رسلان از خاندان بلقینی و علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

فقیه و قاضی و محدث بود و در ۷۸۷ به دنیا آمد و همانند عمویش، صالح بن عمر، آموزش دید. وی از عائشه دختر ابن عبدالهادی اجازه حدیث یافت.
محمد بن عبدالرحمان در آغاز جانشین پدرش در امر قضا شد و سپس به مقام قاضی عسکری رسید.
در جامع طولون تدریس می‌کرد و متولی برخی موقوفات بود و در ۸۵۵ درگذشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سخاوی، محمد بن عبدالرحمان، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ج۷، ص۲۹۴، قاهره.    
۲. سخاوی، محمد بن عبدالرحمان، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ج۷، ص۲۹۵، قاهره.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بلقینی»، شماره۱۷۳۳.    


جعبه ابزار