محمد بن علی علوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن علی علوی از علمای شیعه در قرن پنجم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سید محمد بن علی بن الحسین علوی از علمای شیعه در قرن پنجم هجری است. آقا بزرگ تهرانی از این شخص یاد کرده و او را معاصر نجاشی و شیخ طوسی دانسته است وی از محمد بن احمد دوریستی و ابن المرزبان نقل کرده و اطلاعات چندانی از وی در دست نیست. نام این شخص در پایان نسخه‌ای از کتاب آمده و محقق کتاب با بررسی‌های تفصیلی، او را نویسنده کتاب حاضر می‌داند با آنکه علامه مجلسی هنگام نقل از این رساله، مؤلف آن را نشناخته و یاد نکرده است. این اثر با این نویسنده برای اولین بار توسط کتابخانه علامه مجلسی که متصدی احیای مصادر بحار الانوار است، منتشر شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

المناقب‌ (علوی)

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار