محمد بن عمر بلقینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن عمر از علما و قاضیان شافعی مصر در قرن هشتم و نهم است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمد بن عمر، بدرالدین ابوالیُمن در ۷۵۷ زاده شد و تحت تربیت پدرش، سراج الدین عمر بن رسلان بلقینی، قرار گرفت.
وی حافظه ای قوی داشت و در ۷۶۹ که در دمشق همراه پدر بود، در جمع علمای آن دیار محفوظاتش را عرضه کرد.
وی از شاگردان قَلانَسی (۶۵۴ـ۷۲۲) در قاهره بود و در سال ۷۸۹ به جای پدرش قاضی عسکر شد و بنابر گزارش ابن حجر عسقلانی در همان سال درگذشت اما تاریخ وفات او بنابر گزارش سیوطی و ابن عماد ۷۹۱ است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حنبلی، ابن عماد، شذرات الذّهب فی اخبار من ذهب، ج۸، ص۵۴۶، بیروت ۱۳۹۹ /۱۹۷۹.    
۲. عسقلانی، ابن حجر، الدرر الکامنه فی اعیان المائه الثامِنه، ج۵، ص۳۶۲، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.    
۳. عسقلانی، ابن حجر، الدرر الکامنه فی اعیان المائه الثامِنه، ج۴، ص۱۰۵، بیروت ۱۴۱۴/ ۱۹۹۳.    
۴. سیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر، حسن المحاضره فی تاریخ مصر و القاهره، ج۱، ص۴۳۸، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، (قاهره) ۱۳۸۷ /۱۹۶۷.    
۵. حنبلی، ابن عماد، شذرات الذّهب فی اخبار من ذهب، ج۸، ص۵۴۶، بیروت ۱۳۹۹ /۱۹۷۹.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بلقینی»، شماره۱۷۳۳.    


جعبه ابزار