محمد قزوینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد قزوینی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمد بن عبدالرحمان خطیب قزوینی، مشهور به خطیب قزوینی، ادیب، نظریه‌پرداز بلاغت، خطیب و قاضی‌القضات مصر و شام در سده‌های هفتم و هشتم
سیدمحمد قزوینی، از علمای ضد استبداد ایران در قرن سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار