مدارک تحریر الوسیلة - الزکاة و الخمس (بنی فضل)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف« مدارك تحرير الوسيلة: كتاب الزكاة والخمس» تأليف آيت الله مرتضی بنی فضل ، به موضوع زکات و خمس به شيوه فقه استدلالی پرداخته و براى اولين بار توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمینی تحقيق و چاپ و به زبان منتشر شد. در پايان كتاب فهرست مطالب و در پاورقى آدرس آيات، روايات و منابع ارائه شده است. نگارنده روايات را از نظر متنى و سندى مورد بررسى قرار داده است.


درباره مؤلف

[ویرایش]

ايشان در سال ۱۳۵۲ ه‌ ق در خانواده اهل علم ، متدين و با ایمان در شهر تبریز متولد شد. پدرش او را براى تحصيل علوم دينى انتخاب و به مدرسه علوم دينى فرستاد. دوره مقدمات درسهاى حوزوى را تا لمعه در تبريز گذراندند و در حدود ۲۱ سالگى براى تحصيل دروس سطح و خارج حوزه، وارد قم شدند. پس از پايان فراگيرى درسهاى رسائل و مكاسب مرحوم شیخ انصاری و كفايه مرحوم آخوند خراسانی در دروس خارج حوزه علمیه قم حاضر شدند و از محضر استادان گرانقدر و آيات عظام آقای بروجردی ، امام خمينى، آقای گلپایگانی ، [[|آقاى محقق داماد]] ، آقاى شيخ عباسعلى شاهرودى و علامه طباطبایی بهره جستند.

انگيزه تأليف

[ویرایش]

اهميت كتاب تحرير الوسيله امام خمینی از جهت جامعيت ابواب فقهى و مشتمل بودن بر اكثر ابواب فقه از اجتهاد و تقلید تا دیات و وجود مسائل مستحدثه در آن، مؤلف آن را بر آن داشته تا آن را ملاك و متن اصلى براى تحقيق خودقرار دهد.

ساختار

[ویرایش]

در ابتدا صفحه متن تحریرالوسیله ‌و ذيل آن شرح مطالب مرتبط با هر موضوعو مدارك آن ارائه شده است. نگارنده، كتاب زکات را در دو مقصد
[۱] مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۱۱.
و زير مجموعه‌هاى هر بحث را با عنوان:« القول» و« المطلب»، آورده و در كتاب خمس هم زيرمجموعه‌هاى خمس را با« القول» و گاهى نظرات خويش را با« أقول» ذكر كرده است.
[۲] مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۵۱۱.


گزارش محتوا

[ویرایش]

پس از ذكر يك مقدمه كوتاه كه در آن به اهميت كتاب تحريرالوسيله اشاره دارد، در كتاب الزكاه به بحث در باره كسى كه زكات بر او واجب ميشود و مالى كه زكات به آن تعلق ميگيرد، پرداخته شده است.
[۳] مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۱۵.
در ادامه موارد وجوب زكات در سه فصل شامل: ۱. چارپایان : در آن نصاب حيواناتى مانند شتر و گوسفند را ذكر كرده است. ۲. زکات نقدین ( طلا و نقره). ۳. زکات غلات : در آن نيز نصاب گندم، جو و غلات ديگر بيان شده است.
[۴] مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۶۵.

پس از آن زکات فطره به عنوان زكات بدنها، مطرح شده و شرايط كسانى كه بر آنها فطريه واجب است، اجناسى كه مى‌توان فطريه داد، و وقت وجوب و مصرف آن ذكر شده است.
[۵] مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۴۳۱.
در كتاب الخمس مؤلف هفت موردى كه خمس بر آنها واجب شده را ذكر كرده و گفتارى در تقسيم خمس و مستحقين آن و گفتارى در انفال ارائه نموده است.
[۶] مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۵۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۱۱.
۲. مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۵۱۱.
۳. مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۱۵.
۴. مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۶۵.
۵. مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۴۳۱.
۶. مدارك تحرير الوسيلة، آيت الله مرتضى بنى فضل، ج۱، ص ۵۰۷.


منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیرده‌های این صفحه : کتاب شناسی | کتب فقهی شیعه
جعبه ابزار