مدیون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمدیون به معنی بدهکار، مدین، وام دار است.


معنای اصطلاحی مدیون

[ویرایش]

در کتاب الصحاح می‌نویسد: «رجل مدیون: کثر ما علیه من الدین»؛ یعنی کسی که بدهی زیاد داشته باشد.
[۲] الصحاح، ج۵، ص۲۱۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، «دین»، ج۱۳، ص۱۶۷.    
۲. الصحاح، ج۵، ص۲۱۱۸.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه فارسی، ص۱۵۶.جعبه ابزار