مد تمکین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانجام مد به مقدار یک الف و هنگام تلاقی دو حرف «و» یا دو «ی» را مد تمکین گویند.


تعریف

[ویرایش]

مد تمکین هنگام تلاقی دو حرف «و» یا دو حرف «ی» پدید می‌آید که یکی از آن‌ها حرف مد و دیگری حرف لین است؛

مثال

[ویرایش]

مانند: (فی یوم الدین) و (الذی یوسوس)، (اصبروا و صابروا).

نحوه اجرا

[ویرایش]

این مد به اندازه یک الف کشیده خواهد شد و برای فرار از ادغام متماثلین یا حذف یکی از آن‌ها صورت می‌گیرد.

نظر سیوطی

[ویرایش]

سیوطی ، به نقل از ابوبکر احمد بن حسین بن مهران نیشابوری، مد تمکین را مدی دانسته که قبل از همزه قرار گرفته و سبب مد را تمکن از تحقیق همزه و تلفظ از مخرج آن دانسته، مثل: «اولئک»؛ «الملائکة» و «شعائر».
[۲] شیخ عثمان، حسن، حق التلاوة، ص۲۳۳.
[۳] ابوسلیمان، صابرحسن محمد، عمدة البیان فی تجویدالقرآن، ص۱۵۹.
[۴] حنفی، جلال، ۱۹۱۵-، قواعدالتجویدوالالقاءالصوتی، ص۴۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۳۸.    
۲. شیخ عثمان، حسن، حق التلاوة، ص۲۳۳.
۳. ابوسلیمان، صابرحسن محمد، عمدة البیان فی تجویدالقرآن، ص۱۵۹.
۴. حنفی، جلال، ۱۹۱۵-، قواعدالتجویدوالالقاءالصوتی، ص۴۵۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «مد تمکین».    جعبه ابزار