مراد بالذات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمراد بالذات به شیء متعلق اراده مستقل مرید اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مراد بالذات، مقابل مراد بالتبع بوده و عبارت است از مرادی که به خودی خود مطلوب مرید می‌باشد و اراده به طور مستقیم و مستقل به خود آن تعلق می‌گیرد، مانند: اراده مولا به امر به نماز ، که در این جا خود نماز مراد بالذات است، نه چیز دیگر.
[۲] مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، ص۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۱، ص۹۲.    
۲. مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، ص۶۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۱۶، برگرفته از مقاله «مراد بالذات».    

رده‌های این صفحه : مراد
جعبه ابزار