مزار ابوالجوزی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمزار ابوالجوزی‌
مزار ابوالجوزی‌ و همسرش در روستای ابوسَلال، از توابع شهر ابوالخصیب، در جنوب بصره، در کشور عراق، واقع شده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مزاری، در روستای ابوسَلال، از توابع شهر ابوالخصیب، قرار دارد.
[۱] سامرائی، ابراهیم، تاریخ مساجد البصره، ص۱۷۱.
درباره شخص مدفون در آن، اطلاع دقیقی در دست نیست، اما گفته می‌شود که از علمای بصره و نامش محمد، بوده است.
ساختمان مزار، شامل دو اتاق گنبددار متصل به یکدیگر است که در اتاق جنوبی، قبر ابوالجوزی و در اتاق شرقی، قبر همسرش قرار دارد.
[۲] باش‌اعیان عباسی، عبدالقادر، موسوعة تاریخ البصره، ج۱، ص۳۵۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سامرائی، ابراهیم، تاریخ مساجد البصره، ص۱۷۱.
۲. باش‌اعیان عباسی، عبدالقادر، موسوعة تاریخ البصره، ج۱، ص۳۵۴.


منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مزار ابوالجوزی‌» ج۲، ص۲۰۹.    


جعبه ابزار