مزار حضرت دانیال (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مزار حضرت دانیال، ممکن است اشاره به آرامگاه‌ها و مزارهای ذیل باشد:

مزار حضرت دانیال (دیالی)، مزاری است منسوب به حضرت دانیال (علیه‌السّلام) در استان دیالی عراق
مزار حضرت دانیال (کرکوک)، مزاری است منسوب به حضرت دانیال (علیه‌السّلام) در شهر کرکوک عراق
مزار حضرت دانیال (موصل)، مزاری است منسوب به حضرت دانیال (علیه‌السّلام) در شهر موصل عراق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار