مزار سیدابراهیم المضر بن عبدالله‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمزار و زیارتگاه سیدابراهیم المضر بن عبدالله‌، در شهرستان‌ هاشمیه، نزدیک شهر حله در کشور عراق قرار دارد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

زیارتگاهی، در منطقه عمادیه، از توابع القاسم، در شهرستان‌ هاشمیه قرار دارد و در نزدیکی آن، زیارتگاه اسماعیل طباطبا، واقع شده است. گفته می‌شود شخصیت مدفون در این زیارتگاه، یکی از سادات حسینی افطسی، به نام ابراهیم المُضر بن عبدالله است.
[۱] الحسنی، عادل، دلیل العتبات و المراقد فی العراق، ص۱۴۹.
اما در منابع انساب و تراجم، آگاهی‌های چندانی درباره وی، وجود ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحسنی، عادل، دلیل العتبات و المراقد فی العراق، ص۱۴۹.


منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مزار سیدابراهیم المضر بن عبدالله‌» ج۲، ص۱۳۶.    


جعبه ابزار