مزار سیدابراهیم ردینی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمرقد سیدابراهیم ردینی، جد اعلای آل ردینی در شهر ابوالخصیب، واقع در جنوب شهر بصره در کشور عراق قرار دارد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

زیارتگاهی، در شهر ابوالخصیب قرار دارد و مدفون در آن، شیخ ابراهیم ردینی، جد اعلای آل ردینی (از خاندان‌های منسوب به سادات حسنی) است که در حدود سال ۹۲۵ ه. ق، به بصره آمده و در سال ۹۴۱ ه. ق، از دنیا رفته است.
شیخ عبدالسلام ثانی، گنبد قبر وی را ساخته و در دوره اخیر نیز، سید صالح ردینی، آن را بازسازی کرده است.
[۱] باش‌اعیان عباسی، عبدالقادر، موسوعة تاریخ البصره، ج۱، ص۳۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. باش‌اعیان عباسی، عبدالقادر، موسوعة تاریخ البصره، ج۱، ص۳۵۳.


منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مزار سیدابراهیم ردینی‌» ج۲، ص۲۱۱.    


جعبه ابزار