مزار سیدمحمد بن علی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمزار سیدمحمد بن علی‌
اطلاعات عمومی
ناممزار سیدمحمد بن علی‌
کاربری زیارتگاه
مکان بیست کیلومتری شهر رمیثه از توابع استان منثی در کشور عراق
وابسته‌به‌دین‌یا‌مذهباسلام
اطلاعات بنا
وضعیتفعال

مزار سیدمحمد بن علی‌، در بیست کیلومتری شهر رمیثه از توابع استان منثی در کشور عراق قرار دارد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

زیارتگاه، در ناحیه نجمی، در بیست کیلومتری شهر رمیثه از توابع استان منثی، واقع شده است.
بقعه، ساختمانی قدیمی و مورد توجه اهالی است. درباره شخص مدفون، اطلاع دقیقی در دست نیست و اقوال مختلفی، ذکر شده است.

منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مزار سیدمحمد بن علی‌»، ج۲، ص۳۳۷.    


جعبه ابزار