مزار سیدمحمد علوش‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمزار سیدمحمد علوش‌
اطلاعات عمومی
ناممزار سیدمحمد علوش‌
کاربری زیارتگاه
مکان در روستای شویرات حدود شصت کیلومتری از شهر موصل در کشور عراق
وابسته‌به‌دین‌یا‌مذهبشیعه

سیدمحمد بن علوش، یکی از سادات خاندان معموری است. مزار سیدمحمد در روستای شویرات، حدود شصت کیلومتری از شهر موصل در کشور عراق واقع شده است.


موقعیت جغرافیایی

[ویرایش]

زیارتگاه، در روستای «شویرات» از توابع ناحیه «شوره»، در فاصله حدود شصت کیلومتری از شهر موصل قرار دارد.

معرفی اجمالی

[ویرایش]

مدفون در این زیارتگاه، یکی از سادات خاندان «معموری» است که قبرش زیارتگاه است، اما بر آن، ساختمانی بنا نشده است. نام و نسب وی را چنین ذکر کرده‌اند: محمد بن علوش بن رومی بن محمد ابن علوش بن رومی بن هریس بن محمد بن محمد بن جبر الشدة بن فرج بن عبدالرحمان بن سلیمان.
[۱] عامری، ثامر عبدالحسن، المراقد والمزارات فی العراق، ص۳۶۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عامری، ثامر عبدالحسن، المراقد والمزارات فی العراق، ص۳۶۷.


منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مزار سیدمحمد العلوش‌»، ج۲، ص۳۹۸.    


جعبه ابزار