مزار سیدیوسف عزالدین رفاعی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمزار سیدیوسف عزالدین رفاعی‌، فرزند سیدرجب رفاعی، در شهر بصره در کشور عراق قرار دارد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

زیارتگاهی، در «سوق الصفا»، در شهر بصره قرار دارد
[۱] سامرائی، ابراهیم، تاریخ مساجد البصره، ص۱۶۹.
و به یکی از مشایخ رفاعیه، به نام سیدیوسف عزالدین رفاعی، مکنا به «ابوحمرا» منسوب است. او، فرزند سیدرجب رفاعی است که مزار وی در روستای سبیلیات، از توابع ابوالخصیب، قرار دارد و در نسب‌نامه آنها، از این پدر و پسر، با تعبیر «نقیب» یاد شده است.
[۲] ر. ک: عامری، ثامر عبدالحسن، المراقد و المزارات فی العراق، ص۱۷۵.

در گذشته، در این مزار، مجالس ذکر و مولودی صوفیان برگزار می‌شد، اما امروزه برپایی چنین مراسمی، منسوخ شده است.
[۳] باش‌اعيان عباسی، عبدالقادر، موسوعة تاریخ البصره، ج۱، ص۳۵۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سامرائی، ابراهیم، تاریخ مساجد البصره، ص۱۶۹.
۲. ر. ک: عامری، ثامر عبدالحسن، المراقد و المزارات فی العراق، ص۱۷۵.
۳. باش‌اعيان عباسی، عبدالقادر، موسوعة تاریخ البصره، ج۱، ص۳۵۵.


منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مزار سیدعزالدین رفاعی‌» ج۲، ص۲۱۵.    


جعبه ابزار