مزار شیخ ابراهیم‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمزار شیخ ابراهیم‌
اطلاعات عمومی
ناممزار شیخ ابراهیم‌
کاربری زیارتگاه
مکان منطقه باب سنجار شهر موصل در کشور عراق
وابسته‌به‌دین‌یا‌مذهباهل‌سنت

مزار شیخ ابراهیم‌، در منطقه باب سنجار شهر موصل در کشور عراق قرار دارد. اطلاعی درباره شخص مدفون در دست نیست.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

زیارتگاه شیخ ابراهیم‌، در حاشیه یک پارکینگ اتومبیل، در منطقه «باب سنجار» موصل قرار دارد و شامل ساختمان قدیمی گنبدداری است که در حال فرو ریختن و ویرانی است.
درباره شخص مدفون در این زیارتگاه، اطلاعی حاصل نشد.
[۱] عامری، ثامر عبدالحسن، المراقد والمزارات فی العراق، ص۱۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عامری، ثامر عبدالحسن، المراقد والمزارات فی العراق، ص۱۱۰.


منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مزار شیخ ابراهیم‌»، ج۲، ص۳۹۳.    


جعبه ابزار