مزار عبدالقادر گیلانی‌ (سنجار)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمزار عبدالقادر گیلانی‌ (سنجار)
مزار عبدالقادر گیلانی‌ (سنجار)
زیارتگاه عبدالقادر گیلانی‌
اطلاعات عمومی
ناممزار عبدالقادر گیلانی‌
کاربری زیارتگاه
مکان در روستای حیال از توابع سنجار در کشور عراق
وابسته‌به‌دین‌یا‌مذهباهل سنت

زیارتگاهی در روستای حیال از توابع سنجار در کشور عراق به عبدالقادر گیلانی منسوب است اما با توجه به اینکه قبر وی در بغداد قرار دارد این مزار یک زیارتگاه نمادین خواهد بود.


زیارتگاه نمادین

[ویرایش]

در روستای حیال، زیارتگاهی منسوب به عبدالقادر گیلانی وجود دارد که با توجه به اینکه قبر اصلی وی در بغداد قرار دارد، انتساب این قبر به وی، نمی‌تواند درست باشد. اما می‌توان احتمال داد که مزار منسوب به وی در حیال، فقط یک زیارتگاه نمادین باشد که طرفداران یا نوادگان وی، به سبب علاقه‌ای که به وی داشته‌اند، آن را ساخته‌اند.

منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، مقاله «زیارتگاه عبدالقادر گیلانی‌»، ج۲، ص۴۰۱.    


جعبه ابزار