مزار عیسی دده‌
اطلاعات عمومی
ناممزار عیسی دده‌
کاربری زیارتگاه
مکان شهر موصل در کشور عراق
وابسته‌به‌دین‌یا‌مذهباهل سنت

شیخ عیسی بن عبدالقادر گیلانی، از مشایخ تصوف دوره عثمانی، است. مزار شیخ عیسی داخل قبرستانی، کنار رود دجله، داخل شهر موصل در کشور عراق قرار دارد.


موقعیت جغرافیایی

[ویرایش]

زیارتگاه، داخل قبرستان بزرگی، کنار رود دجله، داخل شهر موصل قرار دارد و به شیخ عیسی، فرزند عبدالقادر گیلانی منسوب است.
[۱] خطيب عمرى، ياسين بن خيرالله، منیة الادباء، ص۱۲۱.
[۲] عامری، ثامر عبدالحسن، المراقد والمزارات فی العراق، ص۲۴۷.
اما ممکن است مدفون در این زیارتگاه، یکی از مشایخ تصوف قرون متاخر باشد؛ زیرا پسوند «دده»، لقبی است که بر بسیاری از مشایخ تصوف دوره عثمانی، اطلاق می‌شده است.

معرفی اجمالی

[ویرایش]

عیسی بن عبدالقادر گیلانی، همانند پدرش، از مشایخ تصوف بود و کتابی نیز در این موضوع با عنوان «جواهر الاسرار ولطائف الانوار» تالیف نمود. او از عراق، به مصر مهاجرت کرد و در آنجا، به نقل حدیث و موعظه پرداخت و علمایی نیز نزد وی شاگردی کردند.
[۳] سبط بن جوزى، يوسف بن قزاوغلی، مرآة الزمان فی تواریخ الاعیان، ج۲۱، ص۱۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خطيب عمرى، ياسين بن خيرالله، منیة الادباء، ص۱۲۱.
۲. عامری، ثامر عبدالحسن، المراقد والمزارات فی العراق، ص۲۴۷.
۳. سبط بن جوزى، يوسف بن قزاوغلی، مرآة الزمان فی تواریخ الاعیان، ج۲۱، ص۱۰۹.


منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مزار عیسی دده‌»، ج۲، ص۳۹۴.    






جعبه ابزار