مزار متنبی شاعر
اطلاعات عمومی
ناممزار متنبی شاعر
کاربری زیارتگاه
مکان وسط میدانی در شهر نعمانیه از توابع استان واسط عراق
وابسته‌به‌دین‌یا‌مذهباسلام

ابوالطیب احمد بن حسین جعفی کندی، از شاعران بزرگ عرب در همه دوران‌ها و از مفاخر شعر و ادب عربی، به شمار می‌آید. مزار این شاعر در وسط میدانی در شهر نعمانیه از توابع استان واسط عراق واقع شده است.


موقعیت جغرافیایی

[ویرایش]

آرامگاه متنبی شاعر، وسط میدانی در شهر نعمانیه قرار دارد، از دیرباز تاکنون، نعمانیه از شهرهای شیعه‌نشین عراق، به شمار می‌آید که در فاصله حدود ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرقی بغداد و کنار رود دجله قرار دارد.

معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالطیب احمد بن حسین بن حسن بن عبدالصمد جُعفی کندی، معروف به «مُتَنَبّی»، از شاعران بزرگ عرب در همه دوران‌ها و از مفاخر شعر و ادب عربی، به شمار می‌آید.

منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، مقاله «مزار متنبی شاعر»، ج۲، ص۴۱۰.    


جعبه ابزار