مسعود بن محمد سجزی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«مسعود بن محمد سجزی» در ناحیه سجستان خراسان، در اواخر قرن هفتم هجری دیده به جهان گشود. لقب وی به سبب تحریف، گاه به سنجری نیز تبدیل شده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی در روزگاری می‌زیست که دوران سلطنت مغولان بر ایران رو به زوال نهاده بود و دولت‌های پراکنده جدیدی در حال شکل‌گیری بودند. مثلا در کرمان و فارس، دولت مظفری تشکیل شده بود. با این حال، اندیشمندان بسیاری در این دوران درخشیدند که یکی از آن‌ها مسعود بن محمد سجزی بود. وی پس از سپری شدن دوران کودکی، به آموختن علم منطق، فلسفه، ستاره شناسی، پزشکی و دیگر علوم پرداخت و از مشاهیر علماء در روزگار خود شد، به گونه‌ای که در مجلس ابوالقاسم قاسم بن عراق بن جعفر (وزیر دولت مظفری)، جایگاه ارزنده‌ای داشت و به اشاره او، کتاب «حقائق اسرار الطب» را به رشته تحریر درآورد.
با این حال، چیز چندانی از زندگی علمی و شخصی، آثار و اساتید او و نیز سال درگذشت و محل وفات وی نمی‌دانیم.

تالیفات

[ویرایش]

از آثار او تنها کتاب «حقائق اسرار الطب» به دست ما رسیده است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع طب، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار